top of page
Field of Flowers

Meer

over Mij

2020selfie.jpeg

Visie

Ik geloof in de talenten van mensen en de altijd aanwezige mogelijkheid om die te ontwikkelen. Mijn doel is om mensen die ontevreden zijn met hun werk of zonder werk zijn door middel van loopbaanbegeleiding  weer te laten ervaren waar hun waarde en concrete mogelijkheden op werkterrein liggen.

Opleiding

 • Post HBO Loopbaanadviseur, Coach en Trainer Academie voor leven en werk, Eva de Waard, 2005

Trainingen

 • Sinds 2005 heb ik tal van trainingen gevolgd op het gebied van Coaching en Loopbaanadvies: Essentie coaching, NLP, Transactionele Analyse, RET, Enneagram, Actiegericht coachen, Mediation, Byron Katie, timemagement, Leadership Management International, POP en de Pulsarmethode, Seniortijd en Senioriteit, leergang NIP, Flow-Wolf, begeleiden van burnout en stress

 • HBO Personeelsmanagement, Organisatie en Opleiding Hogeschool De Horst, “Met genoegen”, 1992

 • HBO Ergotherapie Revalidatiecentrum De Trappenberg, 1977

Werkervaring

       1.4.2012 - heden VIANOVA B&B

 • Op de begane grond van mijn huis aan de Oude Vest, is een eenpersoons studio te huur voor mensen die voor werk of studie in Leiden moeten zijn, zie B&B

  1.1.2005 - heden VIANOVAwerk

 • In mijn loopbaanpraktijk begeleid ik individuele cliënten die ontevreden zijn met hun werk(loosheid), zodat zij ontdekken wat zij willen, kunnen en wat er bij hen nodig is om dat te realiseren. 
  Expertise:

 • Door mijn HRM  achtergrond heb ik ervaring met verzuimbeleid, verzuimbegeleiding, reïntegratie in passend werk en het samenwerken met Arbodiensten en UWV Werkbedrijf. Regelingen in het kader van de Wet Poortwachter en de WIA zijn mij bekend. Arbeidsmarktcommunicatie en Werving en Selectie ken ik vanuit de werkgeverskant, zodat ik de cliënt hiervoor kan toerusten.

 • Mijn ergotherapeutische achtergrond maakt, dat ik somatische, psychische en psychosomatische aandoeningen, die tot beperkingen leiden in het werk kan inpassen in een traject.

  2003 t/m 2010 Senior P&O adviseur, Bevolkingsonderzoek Zuid-West 

 • Adviseur van de voorzitter Raad van Bestuur, lid Managementteam, leidinggevende van Arbocoördinator en P&O consulent.
  Ik heb bij het Bevolkingsonderzoek een P&O afdeling in eigen beheer opgezet. Voor die tijd werden P&O diensten ingehuurd bij een organisatie.
  Omdat de invulling van P&O bij mijn komst werd gekenmerkt door ad hoc beleid, heb ik een cyclisch P&O beleid ontwikkeld met jaarlijkse werkplannen.

  1996-2002 Hoofd P&O St. Integraal Kankercentrum West

 • In deze functie heb ik naast het reguliere werk het Opleidings-en Persoonlijk ontwikkelingsbeleid binnen de organisatie opgezet en het Arbobeleid geprofessionaliseerd.

 • Hoofd P&O, St. De Vierstroom/Gouwe-Rijn 1993-1996

 • Staffunctionaris PZ, Maatsch. Dienstverlening Gouda 1990-1993

 • Ergotherapeut in revalidatie en psychogeriatrie 1977-1985
   

Vrijwilligerswerk

bottom of page