Solliciteren voor de juiste prijs

Hoeveel?SOLLICITEREN VOOR DE JUISTE PRIJS

kwaliteit is de voorbereiding

Bereid je goed voor!

  1. Werkgever met 1ste voorstel laten komen
  2. Onderbouwde tegenvoorstellen doen
  3. Verdiep je in de functie: Kennis, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en complexiteit van de functie zijn bepalend
  4. Let op wat in vacature staat over salaris
  5. Schaars is duur
  6. Verschil profit – non profit
  7. Laat alle belangrijke afspraken contractueel vast leggen

Profit:
Relatief meer onderhandelingsruimte: wat wil jij hebben, wat heeft de werkgever voor jou over?

-onderzoek de marktwaarde in de regio van een vergelijkbare functie: hoeveel wordt er gemiddeld betaald? Let op vergelijkbaar kennis – en verantwoordelijkheidsniveau. Betrouwbare bronnen (Linkedin, mensen werkzaam in zelfde bedrijfstak)
-hoe moeilijk/makkelijk is de functie vervulbaar?

Non-profit:

Relatief minder onderhandelingsruimte: functies zijn gewaardeerd en ingeschaald conform Cao/Reglement.
Alle CAO’s zijn vindbaar op internet inclusief de salaristabellen.

-op welke trede in de schaal wil je uitkomen? Is afhankelijk van ervaring in betaalde vergelijkbare functie; Bewijsmateriaal nodig: salarisstrook/ze geloven je niet op je blauwe ogen.

Compromis: Spreek evaluatie na bv. half jaar af met nieuwe salarisonderhandeling, laat dit vastleggen in je contract.

Emolumenten/secundaire arbeidsvoorwaarden:

Auto, laptop, telefoon, reiskosten, kortingen, opleidingsbudget, vooruitzichten. Bedenk wat jouw prioriteit heeft: toekomstperspectief, opleidingskansen of meer geld.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn nergens zo goed geregeld als bij de overheid. Vooral als het gaat om opleidings-/coachingsmogelijkheden, zorgverlof, sabbatical, loopbaanbegeleiding en zo nodig outplacement budget.

Projecten/uitleen of detachering

-je rol/positie: hoe zwaar is wat jij moet gaan doen?

-wat doen anderen, hoeveel krijgen die betaald?

– nb. uurloon kan verschillen met je bestaande functie, aanvaard nooit een lager uurloon

Valkuilen:

zó blij dat je een baan hebt, dat je het te gauw goed vindt

-niet weten wat voor de functie reëel is

-niet weten wat je waard bent

-de spelregels niet kennen

Wat heb je nodig:

-zelfverzekerde houding, lef

-niet ondervragen noch overdreven bluffen

-werkgever wil jou, jouw kennis/expertise

-neem bedenktijd en vraag advies

-kom met onderbouwd tegenvoorstel

ALS JE VOORSTEL DOET:
Nooit Knipperen Met Je Ogen

Tijdens de netwerkborrel van Leidse Praatjes op 1 juni 2015 heeft VIANVAwerk een presentatie gehouden over dit onderwerp.

 

 

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.