Sterke relatie cliënt is belangrijkste voorspeller effectiviteit coaching

 

samenwerking cliënt coach

samenwerking cliënt coach

Dat is een van de voorlopige conclusies uit het grootste kwantitatieve, internationale onderzoek naar de uitkomsten van coaching dat tot nu toe is uitgevoerd. Verantwoordelijk voor dat grootschalige onderzoek is Prof. Dr. Erik de Haan, VU, Amsterdam en zijn collega’s. Noloc was een van de beroepsorganisaties die dit onderzoek hebben gefaciliteerd. We deden daarvoor enkele maanden gelden een oproep om deel te nemen.

Op dit moment zijn nog niet alle resultaten van het onderzoek verwerkt, maar de onderzoekers willen reeds nu de voorlopige resultaten gaan publiceren (o.a. in LoopbaanVisie, eind augustus). In het najaar wordt een definitieve publicatie in een internationaal vakblad voorzien. Het is mooi dat we als Noloc nu reeds een beknopte preview kunnen presenteren. Een kanttekening die bij voorbaat gemaakt moet worden, heeft betrekking op de doelgroep van het onderzoek. Naast loopbaancoaches zijn ook diverse ander coachspecialisten betrokken in de survey. “Behalve de sportcoach natuurlijk”, grapte Erik de Haan.

Wat kunnen we nu als coaches van de onderzoeksresultaten leren?

De inschatting van de sterkte van de relatie door de cliënt is naar voren gekomen als de belangrijkste voorspeller van de effectiviteit van de coaching-relatie. Ook de inschatting die de coach maakt van de sterkte van de relatie is een goede voorspeller van de uitkomst van coaching. Dus het heeft zin om de ‘klik’ of de band tussen coach en cliënt zo sterk mogelijk te maken.

Een andere opbrengst van dit onderzoek is dat de mate waarin de cliënt zichzelf kan motiveren (diens zelfvertrouwen?) eveneens een belangrijke voorspeller is van de uitkomst van coaching.

Deze resultaten lijken misschien niet zo spectaculair maar zijn, in tegenstelling tot eerder onderzoek, gebaseerd op objectieve criteria.

Interessant is ook de bevinding dat factoren die voortkomen uit de persoonlijkheids-structuur van de cliënt of de coach (op basis van de MBTI-classificatie) in een veel zwakkere mate samenhangen met het coach resultaat. Dus lijkt matching op basis van persoonlijkheidsvoorkeuren geen duidelijke verbetering te brengen in de effectiviteit van coaching.

Samengevat in klare, simpele taal: Het gaat om de relatie tussen client en coach en het zelfvertrouwen van de cliënt en niet zozeer om de aard van de meid of de vent.

Er is nog meer, maar met een kanttekening!
Ten aanzien van factoren als het geslacht van de cliënt en de coach; het soort coach, (executive coach, loopbaancoach, life coach of supervisor); en de duur van de coaching-relatie hebben de onderzoekers ook enkele interessante verbanden geconstateerd. Ze willen echter nog even wachten om daarvan verslag te doen tot alle gegevens zijn verwerkt.

Bron: NOLOC nieuwsbrief juni2013

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.